MEGGY-T s.r.o.
Jelenec 278
951 73 Jelenec
IČO: 52 189 562
DIČ: 212 092 41 68
IČDPH:SK2120924168

tel./fax:
037/631 34 38

e-mail:
objednavka@meggy.sk
meggy@meggy.sk

Žiacke knižky

Naša firma ponúka už niekoľko rokov overené žiacke knižky určené pre 2.-9.ročnik a žiacke knižky so slovným hodnotením. Obal žiackych knižiek je z pevného lesklého papiera s možnosťou vlastného farebného prevedenia s vašim logom. Žiacke knižky obsahujú dôležité telefónne čísla, kalendár školských prázdnin, aktuálny ročný kalendár a veľa ďalších dôležitých údajov.
Žiacke knižky vydávané nami sú kvantitatívne aj kvalitatívne na vysokej úrovni po stránke obsahovej, grafickej a sú ladené v pozitívnom duchu s kontrolnými prvkami. Je dvojročná, použiteľná pre školský rok 2020/2021 a 2021/2022.

Žiacke knižky pre budúce školské roky
2020/2021 a 2021/2022

Názov položky JC Cena s DPH
Žiacka knižka (ŽK) pre 2.–9.roč. (36 strán) 0,60 €
ŽK 2.-9.roč. s jednofarebným logom - min. 200ks 0,70 €
ŽK 2.-9.roč. s viacfarebným logom - min. 500ks 0,80 €
ŽK 2.-9.roč. bez zápisu známok (52 strán) 1,50 €
ŽK 1.-4.roč. slovné hodnotenie jednofarebná 1,20 €

Objednávkový formulár žiackych knižiek na stiahnutie:
 • žiacke knižky 2020/2021 a 2021/2022 - klik sem

Vyplnené objednávkové formuláre posielajte prostredníctvom mailu na adresu objednavka@meggy.sk.

K celkovej cene pripočítame poštovné a balné.
Dodanie najneskôr do 31.8.2020.

Obsah žiackych knižiek Žiacka knižka (ŽK) pre 2.–9.roč. - 36 strán
 • 1 strana na údaje o žiakovi, rodičoch a lekárovi,
 • 17 strán na hodnotenie predmetov: 12 strán po 25 riadkov a 6 polstrán po 10 riadkov,
 • 8 strán na ospravedlnenie s 15 perforovanými ospravedlnenkami,
 • 2 strany na ospravedlnenie výnimočných prípadov s 2 číslovanými perforovanými ospravedlnenkami,
 • 2 strany na oznámenie o školských poplatkoch s 29 záznamami,
 • 5 strán o oznámeniach, pochvalách, poznámkach s 25 zápismi,
 • 1 stranu na pozvánky s 5 pozvánkami.
Žiacka knižka 1.-4.roč. slovné hodnotenie - 32 strán
 • 1 strana na údaje o žiakovi, rodičoch a lekárovi,
 • 20 strán pre slovné hodnotenie k šiestim predmetom (2strany 1 mesiac),
 • 4 strany pre zapisovanie chýbajúcich pomocok žiaka k vyučovaniu,
 • 2 strany na ospravedlnenie s 10 ospravedlnenkami,
 • 1 strana na oznámenie o poplatkoch s 17 záznamami,
 • 1 stranu na pozvánky s 5 pozvánkami.
 • 2 strany o oznámeniach, pochvalách, poznámkach s 12 zápismi,
 • 1 strana polročné hodnotenie žiaka.
NOVINKA!!! Žiacka knižka 2.-9.roč. bez zápisu známok má rozšírený počet strán - 52 strán
 • 1 stranu na údaje o žiakovi, zákonných zástupcoch a lekárovi,
 • 1 stranu na pozvánky s 5 pozvánkami,
 • 8 strán o oznámeniach, pochvalách, poznámkach s 32 záznamami,
 • 2 strany – 1 vzor a 29 záznamov na oznámenia o školských poplatkoch,
 • 10 strán – 1 vzor a 19 záznamov na ospravedlnenie s perforovanými ospravedlnenkami,
 • 4 strany – 1 vzor a 5 záznamov na ospravedlnenie s perforovanými ospravedlnenkami pre výnimočné prípady,
 • 6 strán – 1 vzor a 2 žiadanky na uvoľnenie žiaka z výchovy a vzdelávania v škole,
 • 10 strán – 1 vzor a 4 žiadanky na uvoľnenie žiaka počas výchovy a vzdelávania v škole,
 • 10 strán – 1 vzor a 4 žiadanky na uvoľnenie žiaka z/počas ŠKD.
Obal žiackych knižiek Obálky žiackych knižiek obsahujú formuláre na zápis údajov o žiakovi a škole, kalendáre pre školské roky 2020/2021, 2021/2022, prázdniny a rozvrh hodín.
-t. j. je použiteľná pre školské 2020/2021 a 2021/2022.


Žiacke knižky s logom - informácie

Žiacku knižku s logom Vašej školy, alebo obce na 1/3 prednej strany vytlačíme na Vaše želanie.
Logo je možné poslať dodatočne do 31.4.2020, prípadne po dohode neskôr. K tomu potrebujeme od Vás grafický návrh loga vo vektorovom alebo rastrovom formáte vysokého rozlíšenia.

Dodanie - informácie
K cenám, ktoré sú s DPH účtujeme poštovné a balné.
žiacke knižky k novému školskému roku distribujeme najneskôr do 31.08.2020.
Platba je po dodaní tovaru.
Vyhradzujeme si právo na prípadné zmeny.