MEGGY-T s.r.o.
Jelenec 278
951 73 Jelenec
IČO: 52 189 562
DIČ: 212 092 41 68
IČDPH:SK2120924168

tel.č.:
037/631 34 38

e-mail:
objednavka@meggy.sk
meggy@meggy.sk

Žiacke knižky

Naša firma ponúka už niekoľko rokov overené žiacke knižky určené pre 2.-9.ročnik a žiacke knižky so slovným hodnotením. Obal žiackych knižiek je z pevného lesklého papiera s možnosťou vlastného farebného prevedenia s vašim logom. Žiacke knižky obsahujú dôležité telefónne čísla, kalendár školských prázdnin, aktuálny ročný kalendár a veľa ďalších dôležitých údajov.
Žiacke knižky vydávané nami sú kvantitatívne aj kvalitatívne na vysokej úrovni po stránke obsahovej, grafickej a sú ladené v pozitívnom duchu s kontrolnými prvkami. Je dvojročná, použiteľná pre školský rok 2021/2022 a 2022/2023.

Žiacke knižky pre budúci školský rok 2021/2022

Názov položky JC Cena s DPH
Žiacka knižka (ŽK) pre 2.–9.roč. (36 strán) 0,90 €
ŽK 2.-9.roč. s jednofarebným logom - min. 200ks 1,10 €
ŽK 2.-9.roč. s viacfarebným logom - min. 500ks 1,40 €
ŽK 1.-4.roč. slovné hodnotenie 1,40 €
ŽK 1.-4.roč. slovné hodnotenie s jednofar. logom- min. 200ks 1,60 €

Objednávkový formulár žiackych knižiek na stiahnutie:
Excel - žiacke knižky 2021/2022 - stiahnuť súbor

Vyplnené objednávkové formuláre posielajte prostredníctvom mailu na adresu objednavka@meggy.sk.

K celkovej cene pripočítame poštovné a balné.
Dodanie najneskôr do 31.8.2021.

Obsah žiackych knižiek Žiacka knižka (ŽK) pre 2.–9.roč. - 36 strán
 • 1 strana na údaje o žiakovi, rodičoch a lekárovi,
 • 17 strán na hodnotenie predmetov: 12 strán po 25 riadkov a 6 polstrán po 10 riadkov,
 • 8 strán na ospravedlnenie s 15 perforovanými ospravedlnenkami,
 • 2 strany na ospravedlnenie výnimočných prípadov s 2 číslovanými perforovanými ospravedlnenkami,
 • 2 strany na oznámenie o školských poplatkoch s 29 záznamami,
 • 5 strán o oznámeniach, pochvalách, poznámkach s 25 zápismi,
 • 1 stranu na pozvánky s 5 pozvánkami.
Žiacka knižka 1.-4.roč. slovné hodnotenie - 32 strán
 • 1 strana na údaje o žiakovi, rodičoch a lekárovi,
 • 20 strán pre slovné hodnotenie k šiestim predmetom (2strany 1 mesiac),
 • 4 strany pre zapisovanie chýbajúcich pomocok žiaka k vyučovaniu,
 • 2 strany na ospravedlnenie s 10 ospravedlnenkami,
 • 1 strana na oznámenie o poplatkoch s 17 záznamami,
 • 1 stranu na pozvánky s 5 pozvánkami.
 • 2 strany o oznámeniach, pochvalách, poznámkach s 12 zápismi,
 • 1 strana polročné hodnotenie žiaka.
Obal žiackych knižiek Obálky žiackych knižiek obsahujú formuláre na zápis údajov o žiakovi a škole, kalendáre pre školské roky 2021/2022, 2022/2023, prázdniny a rozvrh hodín.
-t. j. je použiteľná pre školské 2021/2022 a 2022/2023.


Žiacke knižky s logom - informácie

Žiacku knižku s logom Vašej školy, alebo obce na 1/3 prednej strany vytlačíme na Vaše želanie.
Logo je možné poslať dodatočne do 31.5.2021, prípadne po dohode neskôr. K tomu potrebujeme od Vás grafický návrh loga vo vektorovom alebo rastrovom formáte vysokého rozlíšenia.

Dodacie - informácie
K cenám, ktoré sú s DPH účtujeme poštovné a balné.
žiacke knižky k novému školskému roku distribujeme najneskôr do 31.08.2021.
Platba faktúrou po dodaní tovaru.
Vyhradzujeme si právo na prípadné zmeny.