Stránka nezaznamenáva žiadne údaje od návšteníkov.
MEGGY-T s.r.o.
Jelenec 278
951 73 Jelenec
IČO: 52 189 562
DIČ: 212 092 41 68
IČDPH:SK2120924168

tel.č.:
037/ 631 34 38

e-mail:
meggy@meggy.sk
objednavka@meggy.sk

Diár ekonóma školy

 • osobné údaje a údaje o škole,
 • pracovný kalendár,
 • prehľadný kalendár,
 • časové pásma,
 • kalendár menín,
 • osobné dôležité a významné dni,
 • štátne a cirkevné sviatky vo svete,
 • vzdialenosti miest na Slovensku a v Európe,
 • medzinárodné poznávacie značky motorových vozidiel,
 • poznávacie značky motorových vozidiel v SR,
 • prevodové tabuľky,
 • údaje o Slovenskej Republike,
 • vybrané údaje o krajoch a okresoch,
 • sviatky a pamätné dni na Slovensku,
 • internetové adresy vládnych a vzdelávacích inštitúcií,
 • organizácia školského roka,
 • termínový kalendár ekonóma školy,
 • zoznam právnych predpisov,
 • kontakty na členov rady školy,
 • kontakty na členov rodičovskej rady,
 • metodické orgány školy,
 • údaje o triedach a žiakoch,
 • zamestnanci školy,
 • financie,
 • revízie, prehliadky, previerky,
 • prenájom priestorov,
 • rozpočet ZŠ,
 • rozpočet ŠKD + ŠSZČ,
 • rozpočet ŠJ,
 • rozpočet MŠ,
 • dotácie na ZŠ,
 • dotácie na ŠKD + ŠSZČ,
 • dotácie na ŠJ,
 • dotácie na MŠ,
 • spotreba energií - plyn, voda, el. energia, teplo,
 • správcovia kabinetov,
 • porady,
 • plánovací kalendár,
 • niekoľko myšlienok,
 • telefónny zoznam,
 • poštové a telefónne smerové čísla.
<<< späť <<<